Informácie o ubytovaniu

Ubytovanie si účastníci platia sami. V Hoteli Yasmin bude pre účastníkov seminára poskytnutá špeciálna cena.

Pre podrobné infrmácie kontaktujte:

Lucia Lenard
email: lucia.lenard@hotel-yasmin.sk
tel.: +421 0907 303 562