Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny UPJŠ LF Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, člen skupiny AGEL a Ústav telovýchovného lekárstva a telesnej výchovy SZU, Bratislava

Vás srdečne pozývajú na

SEMINÁR ŠPORTOVEJ MEDICÍNYNové trendy v športovej medicíne a
Návrat k športu po úrazoch a operáciách muskuloskeletálneho aparátu

ktorý sa koná v dňoch 7. - 8. apríla 2017 v Hoteli Yasmin v Košiciach.

Seminár je kreditovaný Slovenskou lekárskou komorou.

Odborným garantom podujatia sú:

  • Slovenská Spoločnosť Artroskopie a Športovej Traumatológie (SSAST).
  • Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť.
  • Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva.

Registrácia Oficiálna pozvánka na seminár Program seminára